Utredning

Skriv ut

 

Kartläggning (1-3 veckor)
Steget från att ha missbrukat, kanske i åratal, till att komma på behandling kan vara stort. För många är det en lättnad då man äntligen vågar ta itu med sitt liv. För att lyckas i vården och rehabiliteringen kan det finnas behov av utredning eller kartläggning. Du kanske har missbrukat länge och livet är så pass ohanterligt att du inte själv vet var du ska börja. Då tar vi reda på det tillsammans med dig och i samarbete med din socialarbetare eller kurator i hemkommunen under en så kallad kartläggningsfas.
Under en till tre veckor gör vi systematiska utredningar, anlitar psykiater, neuropsykologer vid behov. Vi kartlägger ditt psykiska och fysiska mående, din livssituation, din ekonomi, ditt sociala nätverk och eventuella framtidsplaner. Tillsammans med din kontaktperson på Tolvis Center gör vi upp en vård- och rehabiliteringsplan. Vår psykiater träffar dig regelbundet och ger sitt utlåtande.
Under dessa en till tre veckorna klarnar bilden av vilka dina behov är och vilken som är den rätta platsen för dig. Kanske är det Tolvis Center, kanske någon annan enhet eller öppen vård i din hemkommun. Motivationen att ta itu med ditt liv ökar förhoppningsvis under utredningsfasen.
Utredning (4-6 veckor)
Liksom för de som genomgår en kartläggningsfas kan du som behöver en längre utredning få det. Missbruket i kombination med mental ohälsa är ofta kännetecknande för de som kommer på en ordentlig utredning.  Det är för dig som en utredning görs, målet är att du ska få den rätta vården och behandlingen. Ofta begärs en utredning av personal inom social- och hälsovården och ofta är det fråga om klienter som varit en längre tid i öppen vård eller anstaltsvård.
-----------------------------------
"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål
måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mera än vad han gör, men
först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att
jag kan och vet mera."
Sören Kirkegaard

Kartläggning (1-3 veckor)

Steget från att ha missbrukat, kanske i åratal, till att komma på behandling kan vara stort. För många är det en lättnad då man äntligen vågar ta itu med sitt liv. För att lyckas i vården och rehabiliteringen kan det finnas behov av utredning eller kartläggning. Du kanske har missbrukat länge och livet är så pass ohanterligt att du inte själv vet var du ska börja. Då tar vi reda på det tillsammans med dig och i samarbete med din socialarbetare eller kurator i hemkommunen under en så kallad kartläggningsfas.
Under en till tre veckor gör vi systematiska utredningar, anlitar psykiater, neuropsykologer vid behov. Vi kartlägger ditt psykiska och fysiska mående, din livssituation, din ekonomi, ditt sociala nätverk och eventuella framtidsplaner. Tillsammans med din kontaktperson på Tolvis Center gör vi upp en vård- och rehabiliteringsplan. Vår psykiater träffar dig regelbundet och ger sitt utlåtande.

Under dessa en till tre veckorna klarnar bilden av vilka dina behov är och vilken som är den rätta platsen för dig. Kanske är det Tolvis Center, kanske någon annan enhet eller öppen vård i din hemkommun. Motivationen att ta itu med ditt liv ökar förhoppningsvis under utredningsfasen. 

Utredning (4-6 veckor)

Liksom för de som genomgår en kartläggningsfas kan du som behöver en längre utredning få det. Missbruket i kombination med mental ohälsa är ofta kännetecknande för de som kommer på en ordentlig utredning.  Det är för dig som en utredning görs, målet är att du ska få den rätta vården och behandlingen. Ofta begärs en utredning av personal inom social- och hälsovården och ofta är det fråga om klienter som varit en längre tid i öppen vård eller anstaltsvård.
-----------------------------------

"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål
måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mera än vad han gör, men
först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att
jag kan och vet mera." 
Sören Kirkegaard