Ungdomars sida

Undomars sida

Skriv ut

 

Livet är värt att leva..."
Har droger blivit en allt större del av ditt liv?
Känner du att ingenting går framåt på grund av missbruk, har du ångest och självdestruktiva tankar?
"DET FINNS EN LÖSNING PÅ PROBLEMET..."
Kanske Tolvis Center är platsen för dig?
Kanske din omgivning, dina kompisar, föräldrar eller andra vuxna har reagerat på att du inte mår bra? Ofta måste man nå botten innan man tar itu med sitt missbruk, men ju förr du kan komma på vård desto bättre. Det finns ingen gräns för när man är ”mogen” för behandling- det vet bara du! Före du kommer på behandling måste du ha en betalningsförbindelse från din hemkommun. Kontakta din socialarbetare, hälsovården eller närmaste A-klinik (om en sådan finns på din hemort).
Till oss kan du komma på besök innan du besluter dig för att komma på behandling.
Du kan kontakta Tolvis Center per telefon eller e-post, så hjälper vi dig så långt vi kan. Till oss kan du även komma på avgiftning, du behöver med andra ord inte bekymra dig för att först avgifta dig på ett ställe och sedan komma till oss.
När du beslutit dig för att ta tag i ditt liv och en betalningsförbindelse är gjord börjar vi tillsammans med dig planera vården och rehabiliteringen. De flesta som kommer till oss genomgår först en avgiftning 7-14 dagar och i samband med den 1-3 veckors kartläggning över resurser och levnadsförhållande. Vården och rehabiliteringen varierar mellan tre månader upp till ett år.
Tolvis Center kan du kontakta även om du inte just nu planerar att komma på vård och rehabilitering. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym.
Hos oss kan du tillfriskna i en stabil, familjär och trygg miljö där du får vara dig själv.

"Livet är värt att leva..."  

Har droger blivit en allt större del av ditt liv?

Känner du att ingenting går framåt på grund av missbruk, har du ångest och självdestruktiva tankar? 

"DET FINNS EN LÖSNING PÅ PROBLEMET..." 

Kanske Tolvis Center är platsen för dig?

Kanske din omgivning, dina kompisar, föräldrar eller andra vuxna har reagerat på att du inte mår bra? Ofta måste man nå botten innan man tar itu med sitt missbruk, men ju förr du kan komma på vård desto bättre. Det finns ingen gräns för när man är ”mogen” för behandling- det vet bara du! Före du kommer på behandling måste du ha en betalningsförbindelse från din hemkommun. Kontakta din socialarbetare, hälsovården eller närmaste A-klinik (om en sådan finns på din hemort).

Till oss kan du komma på besök innan du besluter dig för att komma på behandling.

Du kan kontakta Tolvis Center per telefon eller e-post, så hjälper vi dig så långt vi kan. Till oss kan du även komma på avgiftning, du behöver med andra ord inte bekymra dig för att först avgifta dig på ett ställe och sedan komma till oss.

När du beslutit dig för att ta tag i ditt liv och en betalningsförbindelse är gjord börjar vi tillsammans med dig planera vården och rehabiliteringen. De flesta som kommer till oss genomgår först en avgiftning 7-14 dagar och i samband med den 1-3 veckors kartläggning över resurser och levnadsförhållande. Vården och rehabiliteringen varierar mellan tre månader upp till ett år.
Tolvis Center kan du kontakta även om du inte just nu planerar att komma på vård och rehabilitering.

Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Hos oss kan du tillfriskna i en stabil, familjär och trygg miljö där du får vara dig själv.

 

Du är här: Startsidan Egna sidor Ungdomars sida