Programmet

Skriv ut

 

Vård och rehabilitering- tolvstegsmodellen och kognitiv beteendeterapi
Då du kommit till Tolvis Center kanske du först har gått igenom vårt avgiftningsprogram och eventuellt kartläggning eller utredning. Tillsammans med dig, din kontaktperson på Tolvis Center och din hemkommun görs upp en plan för hur länge du är på vård hos oss. Vi rekommenderar en vård – och rehabiliteringstid på tre månader upp till ett år.
Tiden kan verka lång, men av erfarenhet av tidigare missbruksvård rekommenderar vi den tiden.
Målen i din vård- och rehabiliteringsplan är individuella. Vissa är gemensamma för alla klienter på Tolvis Center:
att leva ett liv utan droger, att få ökad livskvalitet
att få ordning på bostad, ekonomi
att få utbildning och/eller arbetatt må bättre fysiskt och psykiskt
För att nå målen arbetar du med dig själv arbetar du både i grupp och genom individuella samtal.
Vid behov ordnar vi familjeterapi och annan terapi, till exempel kognitiv terapi.
Vi gör regelbundna utvärderingar av rehababiliteringsplanen.
Kognitiv beteendeterapi 1
Kognitiv beteendeterapi 2
Tolvstegsmodellen
Tolvstegsmodellen (Myllyhoito på finska) är en internationellt vedertagen modell. Den har sitt ursprung från USA och alkoholmissbruk och vi får gå ända tillbaka till 1930-talet för att hitta rötterna till modellen.
Ur Tolvstegsmodellen eller Minnesotamodellen utkristalliserades AA (anonyma Alkoholister) och senare NA (Anonyma Narkomaner) som är en slags självhjälpsgrupper. Dessa grupper finns över hela världen.
Tolvstegsmodellen är politiskt, samhälleligt, ekonomiskt och religiöst obunden.
I enlighet med Tolvstegsmodellen ser man beroendet som en sjukdom som
man inte ska söka orsaken till
där ingen är skyldig (skam och skuld)
sjukdomen är primär (inte en följd av ett annat problem)
sjukdomen är kronisk (man måste lära sig att leva utan droger)
Majoriteten av personalen på Tolvis Center har många års erfarenhet av Tolvstegsmodellen.
Viktigt i behandlingen enligt tolvstegsmodellen är gruppdynamiken, det som händer på en individuell nivå tas upp i gruppen på behandlingshemmet. Ärlighet och öppenhet eftersträvas. Det finns en tendens att bagatellisera och försköna problemet och att man söker orsaker och förklaringar, dessa förklaringar försöker man finna i omvärlden, inte i sig själv.
Viktigt är att ha ett detaljerat och välstrukturerat program, med regler och traditioner till exempel att inte tala i tredje person, att klickbildningar är inte tillåtna etc). Vi växlar mellan gruppsittningar och individuella terapeutiska samtal. Klienterna förbereds även att presentera egna arbeten, så som droghistorien, stegarbete, livslinjen etc. i gruppen.
All verksamhet på Tolvis Center genomsyras av en fokusering på beroendet.
Det gäller att hitta en meningsfull mening med livet, att fylla sitt tomrum med något som man kan fortsätta att leva med. Tolvstegsmodellen är inte ett religiöst program men däremot ett andligt. På Tolvis Center arbetar olika experter (vårdare, själavårdare, beteendevetare etc) och även personer med erfarenhet av eget missbruk som genomgått tolvstegsbehandling. Det är ingenting ”konstigt eller mystiskt” med Tolvstegsmodellen.
På Tolvis Center är det dagliga programmet, med Tolvstegsmodellen som bas, äventyrspedagogik och en miljöterapeutisk atmosfär grunden till tillfrisknande. Vi rekommenderar och uppmuntrar våra klienter att delta i AA och NA-möten.

Vård och rehabilitering- tolvstegsmodellen och kognitiv beteendeterapi

Då du kommit till Tolvis Center kanske du först har gått igenom vårt avgiftningsprogram och eventuellt kartläggning eller utredning. Tillsammans med dig, din kontaktperson på Tolvis Center och din hemkommun görs upp en plan för hur länge du är på vård hos oss. Vi rekommenderar en vård – och rehabiliteringstid på tre månader upp till ett år.

Tiden kan verka lång, men av erfarenhet av tidigare missbruksvård rekommenderar vi den tiden.

Målen i din vård- och rehabiliteringsplan är individuella. Vissa är gemensamma för alla klienter på Tolvis Center:
  • att leva ett liv utan droger, att få ökad livskvalitet
  • att få ordning på bostad, ekonomi  
  • att få utbildning och/eller arbetatt må bättre fysiskt och psykiskt 

För att nå målen arbetar du med dig själv arbetar du både i grupp och genom individuella samtal. 
Vid behov ordnar vi familjeterapi och annan terapi, till exempel kognitiv terapi.

Vi gör regelbundna utvärderingar av rehababiliteringsplanen. 

Kognitiv beteendeterapi 1
Kognitiv beteendeterapi

Tolvstegsmodellen

Tolvstegsmodellen (Myllyhoito på finska) är en internationellt vedertagen modell. Den har sitt ursprung från USA och alkoholmissbruk och vi får gå ända tillbaka till 1930-talet för att hitta rötterna till modellen. Ur Tolvstegsmodellen eller Minnesotamodellen utkristalliserades AA (anonyma Alkoholister) och senare NA (Anonyma Narkomaner) som är en slags självhjälpsgrupper. Dessa grupper finns över hela världen.Tolvstegsmodellen är politiskt, samhälleligt, ekonomiskt och religiöst obunden.I enlighet med Tolvstegsmodellen ser man beroendet som en sjukdom som man

  • inte ska söka orsaken till
  • där ingen är skyldig (skam och skuld)
  • sjukdomen är primär (inte en följd av ett annat problem)
  • sjukdomen är kronisk (man måste lära sig att leva utan droger)

Majoriteten av personalen på Tolvis Center har många års erfarenhet av Tolvstegsmodellen. Viktigt i behandlingen enligt tolvstegsmodellen är gruppdynamiken, det som händer på en individuell nivå tas upp i gruppen på behandlingshemmet. Ärlighet och öppenhet eftersträvas. Det finns en tendens att bagatellisera och försköna problemet och att man söker orsaker och förklaringar, dessa förklaringar försöker man finna i omvärlden, inte i sig själv.Viktigt är att ha ett detaljerat och välstrukturerat program, med regler och traditioner till exempel att inte tala i tredje person, att klickbildningar är inte tillåtna etc). Vi växlar mellan gruppsittningar och individuella terapeutiska samtal.

Klienterna förbereds även att presentera egna arbeten, så som droghistorien, stegarbete, livslinjen etc. i gruppen.             
All verksamhet på Tolvis Center genomsyras av en fokusering på beroendet.  Det gäller att hitta en meningsfull mening med livet, att fylla sitt tomrum med något som man kan fortsätta att leva med. Tolvstegsmodellen är inte ett religiöst program men däremot ett andligt.

På Tolvis Center arbetar olika experter (vårdare, själavårdare, beteendevetare etc) och även personer med erfarenhet av eget missbruk som genomgått tolvstegsbehandling. Det är ingenting ”konstigt eller mystiskt” med Tolvstegsmodellen.   På Tolvis Center är det dagliga programmet, med Tolvstegsmodellen som bas, äventyrspedagogik och en miljöterapeutisk atmosfär grunden till tillfrisknande. Vi rekommenderar och uppmuntrar våra klienter att delta i AA och NA-möten.

 

Du är här: Startsidan Vård Programmet