Vardagen på Tolvis Center

Skriv ut
Vardagen på Tolvis center
Programmet på Tolvis Center bygger på en miljöterapeutisk och kognitiv grund. Vi brukar säga att man kan missbruka ensam, men inte tillfriskna ensam. För att tillfriskna behövs en gemenskap som nås genom att vara med i det dagliga programmet. All verksamhet genomsyras av Tolvstegsmodellen, det vill säga en poängtering av beroendeproblematiken, men även av gemenskap, öppenhet, ärlighet och tillfrisknande.
 
Dagsschemat
 
På Tolvis Center har vi ett vecko- och dagsprogram.  Efter gemensam frukost och morgonpromenad har vi en gruppsamling klockan nio och på förmiddagen en samling med något tema som leds av personal. Tema kan till exempel vara:
 
- droghistorien, rehabiliteringsprocessen
 
- hur hantera drogsug, kommunikation
 
- känslolivet, återfall, självkännedom
 
På eftermiddagen kan vi också ha en gruppsamling kring något tema. Individuella samtal ordnas regelbundet och naturligtvis vid behov. Du arbetar individuellt med Tolvstegsprogrammet, alla uppgifter du gör redogörs i gruppen men inte under tvång utan då du är redo för det.Du får öva dig i självkännedom och stärka din självkänsla genom att tala om dig själv och ditt liv i gruppen. Vi avrundar varje dag med en kvällssits.
 
 
 
 
 
 
 
Ett hem att ta hand om...
Alla på Tolvis Center tilldelas ansvarsuppgifter veckovis. Uppgifterna gör du tillsammans med personal och andra boende. Du kan till exempel få ansvar för att laga lunch eller middag under en vecka, att städa gemensamma utrymmen osv. Ordningen i ditt eget rum ansvarar du själv för. Allt vi gör vi tillsammans för att öka trivseln på Tolvis Center.
 
 
 
Fritidsaktiviteter
 
På Tolvis Center uppmuntrar vi dig att i mån av möjlighet återuppta dina intressen. Framförallt uppmuntrar vi till fysisk aktivitet. Möjlighet finns till exempel att träna på gym, simma, springa, cykla, skida. Så gott som varje dag gör vi något fysiskt, men speciellt under veckosluten kan vi göra längre utfärder, få naturupplevelser och uppmuntra till drogfria intressen. Som andra ungdomar finns möjlighet att fara på kaffe, gå på på stan (kanske belöna sig själv med ett nytt fint klädesplagg), gå på bio, utställningar, konserter. veckosluten planeras alltid tillsammans med klienterna...
 
Regler
 
Regelverket på ett behandlingshem måste vara ganska stramt, annars fungerar det inte. Med tanke på ditt eget bästa har vi bland annat följande regler:
 
Inga droger eller sinnesförändrande ämnen får förekomma. Inga relationer får inledas och inga sexuella förbindelser får förekomma under behandlingstiden. Urintester tas sporadiskt men regelbundet. Personalen har rätt att söka igenom dina saker. Ditt rum är ingen samlingsplats för andra, utan din frizon. Du får inte ha mobiltelefon. Om promenader ensam överenskommes med personalen.
 
Vill du veta mera om vårt program, kontakta oss!

Programmet på Tolvis Center bygger på en miljöterapeutisk och kognitiv grund. Vi brukar säga att man kan missbruka ensam, men inte tillfriskna ensam. För att tillfriskna behövs en gemenskap som nås genom att vara med i det dagliga programmet. All verksamhet genomsyras av Tolvstegsmodellen, det vill säga en poängtering av beroendeproblematiken, men även av gemenskap, öppenhet, ärlighet och tillfrisknande.

Dagsschemat

På Tolvis Center har vi ett vecko- och dagsprogram.  Efter gemensam frukost och morgonpromenad har vi en gruppsamling klockan nio och på förmiddagen en samling med något tema som leds av personal. Tema kan till exempel vara:
- droghistorien, rehabiliteringsprocessen
- hur hantera drogsug, kommunikation
- känslolivet, återfall, självkännedom

På eftermiddagen kan vi också ha en gruppsamling kring något tema. Individuella samtal ordnas regelbundet och naturligtvis vid behov. Du arbetar individuellt med Tolvstegsprogrammet, alla uppgifter du gör redogörs i gruppen men inte under tvång utan då du är redo för det.Du får öva dig i självkännedom och stärka din självkänsla genom att tala om dig själv och ditt liv i gruppen. Vi avrundar varje dag med en kvällssits.

Ett hem att ta hand om...

Alla på Tolvis Center tilldelas ansvarsuppgifter veckovis. Uppgifterna gör du tillsammans med personal och andra boende. Du kan till exempel få ansvar för att laga lunch eller middag under en vecka, att städa gemensamma utrymmen osv. Ordningen i ditt eget rum ansvarar du själv för. Allt vi gör vi tillsammans för att öka trivseln på Tolvis Center. 

Fritidsaktiviteter

 På Tolvis Center uppmuntrar vi dig att i mån av möjlighet återuppta dina intressen. Framförallt uppmuntrar vi till fysisk aktivitet. Möjlighet finns till exempel att träna på gym, simma, springa, cykla, skida. Så gott som varje dag gör vi något fysiskt, men speciellt under veckosluten kan vi göra längre utfärder, få naturupplevelser och uppmuntra till drogfria intressen. Som andra ungdomar finns möjlighet att fara på kaffe, gå på på stan (kanske belöna sig själv med ett nytt fint klädesplagg), gå på bio, utställningar, konserter. veckosluten planeras alltid tillsammans med klienterna...

Regler

 Regelverket på ett behandlingshem måste vara ganska stramt, annars fungerar det inte. Med tanke på ditt eget bästa har vi bland annat följande regler:
Inga droger eller sinnesförändrande ämnen får förekomma. Inga relationer får inledas och inga sexuella förbindelser får förekomma under behandlingstiden. Urintester tas sporadiskt men regelbundet. Personalen har rätt att söka igenom dina saker. Ditt rum är ingen samlingsplats för andra, utan din frizon. Telefon/dator omhändertas under rehabiliteringstiden. Speciella telefontider finns i programmet . Om promenader ensam överenskommes med personalen.


Vill du veta mera om vårt program, kontakta oss!

Du är här: Startsidan Om Tolvis Center Vardagen på Tolvis Center