Eftervård

Skriv ut

 

Eftervården är mycket viktig och ses som en del av rehabiliteringsprocessen.
Eftervården skräddarsyr vi efter klientens behov. Till det vi kan erbjuda hör:
stödboende i samma byggnad som Tolvis Center rehabiliteringsenhet
stödboende i närmiljön
enskilda samtal och gruppterapi
kognitiv terapi
konstterapi
drogtester och uppföljning av ekonomi, stöd i utbildning och arbete
vid krissituationer ges extra stöd i form av samtal, till exempel vid risk för återfall
vi erbjuder även veckoslutsvistelse på Tolvis Center, för det uppbär vi en avgift på 50 € i dygnet
eftervården kan även bestå i att klienten är på Tolvis Center dagtid och i eget boende under kvällar, nätter och veckoslut.
Kostnaden för eftervården är beroende på hur mycket tjänster som behövs. En klient är oftast fortsättningsvis sjukskriven även under eftervården.Vi kan även erbjuda bostad, stödsamtal och så vidare för klienter som väljer att anmäla sig som till exempel arbetssökande. Eftervåden planeras tillsammans med klienten, Tolvis Centers personal och hemkommunen. Målet är att succesivt  komma ut i samhället och leva ett drogfritt och självständigt liv.

Eftervården är mycket viktig och ses som en del av rehabiliteringsprocessen.  

Eftervården skräddarsyr vi efter klientens behov.

Till det vi kan erbjuda hör:

  • stödboende i samma byggnad som Tolvis Center rehabiliteringsenhet
  • stödboende i närmiljön
  • enskilda samtal och gruppterapi
  • kognitiv terapi
  • konstterapi
  • drogtester och uppföljning av ekonomi, stöd i utbildning och arbete 
  • vid krissituationer ges extra stöd i form av samtal, till exempel vid risk för återfall 
  • vi erbjuder även veckoslutsvistelse på Tolvis Center, för det uppbär vi en avgift på 50 € i dygnet
  • eftervården kan även bestå i att klienten är på Tolvis Center dagtid och i eget boende under kvällar, nätter och veckoslut. 
Kostnaden för eftervården är beroende på hur mycket tjänster som behövs. En klient är oftast fortsättningsvis sjukskriven även under eftervården.Vi kan även erbjuda bostad, stödsamtal och så vidare för klienter som väljer att anmäla sig som till exempel arbetssökande. Eftervåden planeras tillsammans med klienten, Tolvis Centers personal och hemkommunen. Målet är att succesivt  komma ut i samhället och leva ett drogfritt och självständigt liv.

 

Du är här: Startsidan Vård Eftervård