Samarbetspartners

Skriv ut

 

Vi samarbetar med alla en och tvåspråkiga kommuner inklusive hela Åland. En del kommuner har betalat en euro per svenskspråkig invånare och får då dygnsavgiften sänkt.
 
Vi samarbetar även med A-kliniker och andra behandlingshem runt om i landet och i Sverige. Vi samarbetar då det gäller fortbildning och klientplaceringar med bland andra, Pixnekliniken (Malax) Samaria (i Smedsby), Hugin mansbehandling och Munin kvinnobehandling i Kramfors Sverige.
 
Förutom samarbete direkt med olika vårdanstalter, den öppna vården och socialarbetare samarbetar vi också och är med i ett Finlandssvenskt nätverk som heter ULA (ungdom, lärande och arbete) som är en förening inom den Nationella Verkstadsföreningen (Valtakunnallinen Työpajayhdistys ).
 
Tolvis Center samarbetar sålunda med bland andra:
 
Resurscentret Föregångarna i Vasa,
 
Åbokringlan
 
LOKET i Karis,
 
Job Center i Kristinestad och Närpes.
 
Tolvis Centers roll är att agera som expert på missbruksfrågor, att kunna placera ungdomar i verkstäder i slutet av eller under eftervården eller att ta emot klienter från verkstäderna.
 
Vi strävar efter att följa Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetsrekommendationer för missbrukarvård.
 
Finns det intresse för samarbete med Tolvis Center- kontakta oss!
 
MISSBRUKARVÅRD LÖNAR SIG:
 
se även Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift
 
Bedömningen av missbrukarvårdens lönsamhet försvåras av att rehabiliteringen från ett svårt alkohol- och drogproblem i allmänhet är en långvarig process, som kan omfatta flera perioder av öppen vård och institutionsvård, varvid utvärderingen av en enstaka vårdperiod ger en snäv bild av lönsamheten för hela processen inom missbrukarvården. Utöver vården påverkas rehabiliteringen också av faktorer i klientens sociala situation och livsmiljö utanför vårdens påverkan, tex. stödet från klientens familj och vänner, utbildnings- / arbetsmiljö eller bostadsmiljö. Genom missbrukarvården kan man minska olika fysiska, psykiska och sociala problem som beror på missbruket.
 
Kostnaderna för skadeverkningar av alkohol och droger, delas vanligen in i direkta och indirekta kostnader, vilka grundar sig på beräknade värden som anges i minimi- och maximivärden/dygn.
 
 
 
 
Alkohol
 
Missbruk av narkotika och läkemedel
 
Direkta kostnader totalt €
 
615 - 810
 
190 - 272
 
- hälsovårdskostnader
 
123 - 226
 
32 - 60
 
- sociala kostnader
 
135 - 148
 
58 - 64
 
- brottsövervakning
 
232 - 267
 
49 - 63
 
- skador på egendom, övervakning, forskning, preventivt alkohol- och drogarbete
 
125 - 169
 
51 - 85
 
Indirekta kostnader totalt €
2498 - 4660
313 - 680
- produktionsbortfall
442 - 512
60 - 100
- förlorat livsvärde pga. förtida död
2057 - 4149
253 - 580
STAKES/ uppdat. 14.02.2007.
Missbrukarvård är alltid ett bättre alternativ än att lämna ett alkohol- och drogproblem utan vård. De kostnader som orsakas av alkohol – och drogproblem som inte får vård, syns bl.a. i ökade utgifter för socialarbetare, perioder av sjukhusvård, barnskydd och upprätthållande av ordning.
 
Det har gjorts få undersökningar i Finland av missbrukarvårdens lönsamhet, men i en undersökning gjord i USA, beräknade man att missbrukarvården gav tillbaka 1 – 23 gånger, för varje dollar som investerats beroende på vårdprogram.
  • Vi samarbetar med alla en och tvåspråkiga kommuner inklusive hela Åland. En del kommuner har betalat en euro per svenskspråkig invånare och får då dygnsavgiften sänkt.
  • Vi samarbetar även med A-kliniker och andra behandlingshem runt om i landet och i Sverige. Vi samarbetar då det gäller fortbildning och klientplaceringar med bland andra, Pixnekliniken (Malax),  Korpberget och Munin kvinnobehandling i Kramfors Sverige.

Förutom samarbete direkt med olika vårdanstalter, den öppna vården och socialarbetare samarbetar vi också och är med i ett Finlandssvenskt nätverk som heter ULA (ungdom, lärande och arbete) som är en förening inom den Nationella Verkstadsföreningen (Valtakunnallinen Työpajayhdistys).
Tolvis Center samarbetar sålunda med bland andra: 
Föregångarna i Vasa

Tolvis Centers roll är att agera som expert på missbruksfrågor, att kunna placera ungdomar i verkstäder i slutet av eller under eftervården eller att ta emot klienter från verkstäderna. Vi strävar efter att följa Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetsrekommendationer för missbrukarvård.
Finns det intresse för samarbete med Tolvis Center- kontakta oss!

MISSBRUKARVÅRD LÖNAR SIG: 
se även Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 

Bedömningen av missbrukarvårdens lönsamhet försvåras av att rehabiliteringen från ett svårt alkohol- och drogproblem i allmänhet är en långvarig process, som kan omfatta flera perioder av öppen vård och institutionsvård, varvid utvärderingen av en enstaka vårdperiod ger en snäv bild av lönsamheten för hela processen inom missbrukarvården. Utöver vården påverkas rehabiliteringen också av faktorer i klientens sociala situation och livsmiljö utanför vårdens påverkan, tex. stödet från klientens familj och vänner, utbildnings- / arbetsmiljö eller bostadsmiljö. Genom missbrukarvården kan man minska olika fysiska, psykiska och sociala problem som beror på missbruket.

Kostnaderna för skadeverkningar av alkohol och droger, delas vanligen in i direkta och indirekta kostnader, vilka grundar sig på beräknade värden som anges i minimi- och maximivärden/dygn.

  Alkohol Missbruk av narkotika och läkemedel
Direkta kostnader totalt i € 615 - 810 190 - 272
- hälsovårdskostnader 123 - 226 32 - 60
- sociala kostnader 135 - 148 58 - 64
- brottsövervakning 232 - 267 49 - 63
- skador på egendom, övervakning, forskning, preventivt alkohol- och drogarbete 125 - 169 51 - 85
Indirekta kostnader totalt i € 2498 - 4660 313 - 680
- produktionsbortfall 442 - 512 60 - 100
- förlorat livsvärde på grund av förtida död 2057 - 4149 253 - 580

Missbrukarvård är alltid ett bättre alternativ än att lämna ett alkohol- och drogproblem utan vård. De kostnader som orsakas av alkohol – och drogproblem som inte får vård, syns bl.a. i ökade utgifter för socialarbetare, perioder av sjukhusvård, barnskydd och upprätthållande av ordning.
Det har gjorts få undersökningar i Finland av missbrukarvårdens lönsamhet, men i en undersökning gjord i USA, beräknade man att missbrukarvården gav tillbaka 1 – 23 gånger, för varje dollar som investerats beroende på vårdprogram.

 

Du är här: Startsidan Övrigt Samarbetspartners