Öppen vård

Skriv ut

 

Mål och verksamhet
 
erbjuda öppen vård med psykosocial behandling individuellt och i grupp
 
drogvaneundersökningar, ADDIS-ung för de som är under 22 år
 
göra sociala och medicinska utredningar och bedömningar
 
hålla nätverksmöten
 
göra rehabiliteringsplan tillsammans med klienten
 
vara resurscenter för andra delar av vården
 
erbjuda fortbildning och handledning åt andra enheter som tar sig an missbrukare
 
medverka vid utveckling av den lokala missbrukarvården
 
erbjuda stöd vid återfall, för de som genomgått behandling på något behandlingshem
 
 
 
 
Programmet
 
Klienterna deltar i det dagliga programmet på Tolvis Center som består av
 
Gruppsamlingar med olika teman, till exempel droghistorien, livslinjen, känslor,
återfallsprevention,  tolvstegsmodellen, familjen
 
Delta i praktiska sysslor och fritidsaktiviteter med andra på TC
 
Individuella samtal
 
Läkarkonsultation (allmän läkare och psykiater)
 
Musikterapi, konstterapi
 
Annan terapi så som kognitiv terapi och familjeterapi vid behov
 
Regelbundna nätverksmöten
 
Planering och verkställande av eftervård
 
Praktiska uppgifter:
 
Man behöver en betalningsförbindelse via klientens hemkommun (socialbyrån, hälsovården eller A-kliniken). Med den remitterande instansen, till exempel läkare vid mentalvårdsbyrå som konsulterats av psykolog, terapeuter osv. görs en preliminär plan upp för klientens vistelse på Tolvis Center. Kostnaden är 160 € per dag.
 
Under de första tillfällena vid Tolvis Center görs en rehabiliteringsplan upp för klienten i vilken ingår kartläggning av levnadssituationen, sociala nätverk, arbetssituation, studier, problemområden och målet med rehabiliteringen. Därtill görs en detaljerad tidsplan.
 
Öppna vården förverkligas så att klienten är på Tolvis Center dagtid en till två dagar per vecka i regel under vardagar klockan 08.30-16.00. Under dagen deltar klienten i en till två gruppsamlingar, individuella samtal samt musik och /eller konstterapi. Dessutom får klienterna uppgifter av terapeutisk karaktär att göra mellan sessionerna vid Tolvis Center.
 
Naturligtvis passar öppenvårdsprogrammet bäst för de som bor i närheten av Malax.

Mål och verksamhet

 • erbjuda öppen vård med psykosocial behandling individuellt och i grupp
 • drogvaneundersökningar, ADDIS-ung för de som är under 22 år
 • göra sociala och medicinska utredningar och bedömningar
 • hålla nätverksmöten
 • göra rehabiliteringsplan tillsammans med klienten
 • vara resurscenter för andra delar av vården
 • erbjuda fortbildning och handledning åt andra enheter som tar sig an missbrukare
 • medverka vid utveckling av den lokala missbrukarvården
 • erbjuda stöd vid återfall, för de som genomgått behandling på något behandlingshem


Programmet

Klienterna deltar i det dagliga programmet på Tolvis Center som består av Gruppsamlingar med olika teman, till exempel droghistorien, livslinjen, känslor, återfallsprevention, tolvstegsmodellen, familjen.

Delta i praktiska sysslor och fritidsaktiviteter med andra på TC

 • Individuella samtal
 • Läkarkonsultation (allmän läkare och psykiater)
 • Konstterapi
 • Annan terapi såsom psykosyntes, kognitiv terapi och familjeterapi vid behov
 • Regelbundna nätverksmöten
 • Planering och verkställande av eftervård

Praktiska uppgifter:

Man behöver en betalningsförbindelse via klientens hemkommun (socialbyrån, hälsovården eller A-kliniken). Med den remitterande instansen, till exempel läkare vid mentalvårdsbyrå som konsulterats av psykolog, terapeuter osv. görs en preliminär plan upp för klientens vistelse på Tolvis Center. Kostnaden är 170 € per dag. Under de första tillfällena vid Tolvis Center görs en rehabiliteringsplan upp för klienten i vilken ingår kartläggning av levnadssituationen, sociala nätverk, arbetssituation, studier, problemområden och målet med rehabiliteringen. Därtill görs en detaljerad tidsplan.


Öppna vården förverkligas så att klienten är på Tolvis Center dagtid en till två dagar per vecka i regel under vardagar klockan 08.30-16.00. Under dagen deltar klienten i en till två gruppsamlingar, individuella samtal samt konstterapi. Dessutom får klienterna uppgifter av terapeutisk karaktär att göra mellan sessionerna vid Tolvis Center.
Naturligtvis passar öppenvårdsprogrammet bäst för de som bor i närheten av Malax.

 

Du är här: Startsidan Vård Öppen vård